Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości

atz-biwa.polsl.pl

:

Szybkie uruchamianie

Strona główna
Architektura, technika i zdrowie w badaniach jakościowych

Szanowni Państwo

Mamy zaszczyt zaprosić na

MULTIKONFERENCJĘ
ARCHITEKTURA, TECHNIKA I ZDROWIE W BADANIACH INTERDYSCYPLINARNYCH
ATZ-BIWA 2019

Politechnika Śląska, Wydział Architektury 9-10 maj 2019

Nazwa Konferencji nie jest przypadkowa, gdyż z założenia ma ona w nowej formule łączyć dwa cykliczne wydarzenia naukowe organizowane na Wydziale Architektury Politechniki Śląskiej, czyli:

Międzynarodowe sympozjum ATZ (Architektura Technika i Zdrowie) - odbywające się w latach 2004 - 2010,

oraz

Ogólnopolska Konferencja BIWA (Badania Interdyscyplinarne w Architekturze), której poprzednie edycje miały miejsce w 2015 i 2017 roku.

Pojęcia zawarte w tytule konferencji, czyli ARCHITEKTURA, TECHNIKA, ZDROWIE i BADANIA INTERDYSCYPLINARNE są bardzo obszerne i takimi chcemy je pozostawić. Jednak intencją Organizatorów Multikonferencji jest, aby dyskusja uczestników skoncentrowała się przede wszystkim wokół kilku zasadniczych zagadnień istotnych dla kształtowania jakości życia współczesnego człowieka:

  • jakości środowiska mieszkaniowego w kontekście współczesnych przemian przestrzennych, demograficznych i legislacyjnych,
  • rozwiązań architektonicznych podnoszących jakość przestrzeni i budynków służących opiece zdrowotnej,
  • dostępności przestrzeni publicznych dla różnych grup użytkowników.

Zależy nam, aby Multikonferencja była kontynuacją dotychczasowej interdyscyplinarnej dyskusji nad jakością środowiska zbudowanego, zatem zaproszenie do udziału w konferencji kierujemy do szerokiego grona specjalistów: architektów, socjologów, psychologów społecznych, kulturoznawców oraz innych specjalistów uczestniczących w procesach inwestycyjnych. Chcielibyśmy, aby konferencja była płaszczyzną wymiany różnorodnych doświadczeń teoretycznych i praktycznych, aby otwarta formuła umożliwiła prezentacje badań z różnych dziedzin i dyscyplin naukowych, w których powyższe słowa kluczowe mogą być inaczej definiowane i interpretowane. Zapraszamy do udziału naukowców, ale także przedstawicieli otoczenia gospodarczego, organizacji pozarządowych i samorządów.
Chcielibyśmy, aby Multikonferencja ATZ-BIWA 2019 sprowokowała do ożywionej dyskusji, a także integracji nauki i praktyki oraz posłużyła upowszechnianiu wiedzy z zakresu szeroko rozumianej problematyki badań środowiska zbudowanego.


Słowa kluczowe:
środowisko mieszkaniowe, badania jakościowe w architekturze


do druku, strona główna: http://atz-biwa.polsl.pl, e-mail